مطمئنا به عنوان کسی که تمایل به نصب سیستم مداربسته دارد. اولین مرحله کار شما برآورد هزینه نصب سیستم مداربسته است تا دید کلی نسبت به هزینه های این بخش داشته باشید.


Coming Soon Phone Numbers

دوربین مداربسته


برای برآورد این هزینه بهتر است از یک روش استاندارد استفاده کنید:

1) تعدادی فروشنده دوربین مدرابسته پیدا کنید: همیشه بیش از یک نفر را برای همکاری در نظر داشته باشید تا امکان مقایسه برای شما فراهم شود. بهتر است این تعداد را از حدود چهار شرکت یا فرد بیشتر نکنید چون زیاد کردن بیش از حد این تعداد تنها شما را گیج خواهد کرد.

2) اطلاعات اولیه برای برآورد قیمت را آماده کنید: اطلاعات اولیه برای برآورد هزینه نصب عبارتند از...

- تعداد تقریبی دوربین های مورد نیاز

- محل نصب دوربین ها (محیط داخلی، محیط خارجی، محیط صنعتی و ...)

- کاربرد دوربین ها را مشخص کنید (نظارت عمومی، شناسایی، نظارت نیروی کار، امنیت و...)

- کیفیت مورد نظر خود را مشخص کنید (ضعیف، متوسط، خوب، عالی)

3) با فروشندگان تماس بگیرید: با تماس با فروشندگان اطلاعات خود را در اختیار آنها گذاشته و از آنها قیمت بخواهید. اطلاعات شما می تواند بخش زیادی از هزینه های شما را مشخص کند. فراموش نکنید که در رابطه با هزینه های نصب از فروشندگان سوال کنید.

پس از سوال کردن به صورت تلفنی بهتر است از فروشنده درخواست یک پیش فاکتور هم بکنید تا جزئیات تجیهزات مورد نیاز را به صورت مکتوب داشته باشید...

4) تصمیم خود را بگیرید: بهتر است قبل از گرفتن تصمیم کمی در مورد شرکت های نصب کننده اطلاعات کسب کنید. مخصوصا اگر پروژه شما بزرگ است سابقه شرکت و اطلاعات قابل کسب در مورد آنها بسیار مفید است.

در صورت امکان در دفتر شرکت حضور پیدا کرده و تصویر دوربین ها را بررسی کنید تا از کیفیت آنها اطمینان حاصل کنید.
ساعت : 1:17 am | نویسنده : admin | مطلب قبلی | مطلب بعدی